Lehtmetalli masintöötlus

Lehtmetalli masintöötlemiseks kasutame kahte tööpinki:
– Knuth R60 radiaalpuurpink
– Kovosvit MAS vertikaalse spindliga CNC töötlemiskeskust MCV 1000

Knuth R60 radiaalpuurpingiga teostame suure mõõtmeliste detailide avade puurimist ja keermestamist.
Pingi max puuritava ava diameeter on 60mm ja max keermestav ava M46.

MCV 1000 töötlemiskeskusega teostame väiksemate mõõtmetega detailide avade puurimist ja keermestamist ning pindade freesimistöid.
Pink kasutab HEIDENHAIN iTNC 530 juhtimissüsteemi.
Max detailide gabariidid on 1000x600x500mm.
MCV 1000 töötlemiskeskusega teostatavate tööde kvaliteet on vastavalt ISO 2768-m.

Müügijuht
Lembo Siro
mob +372 53 896 760
lembo@metest.ee
Milling